KAPARİ TARIMINDA ve SEKTÖRÜNDE LİDER KURULUŞ.

”ÜRETTİĞİN İSTER BUĞDAY OLSUN , İSTERSE EKMEK,
İSTER SEVGİ OLSUN İSTERSE EMEK, YETER Kİ ÜRET.”

 

HAKKIMIZDA

www.ekizfidancilik.com ile kardeş site olup
gerek kapari üretiminde gerekse meyvecilikte üreticilere ve meraklılarına hiçbir beklenti içinde olmadan yardımcı olmaya çalışacaktır.
”ÜRETTİĞİN İSTER BUĞDAY OLSUN , İSTERSE EKMEK, İSTER SEVGİ OLSUN İSTERSE EMEK, YETER Kİ ÜRET.”
 Sloganımızdır. Üretenin yanındayız. Üretimde bir damla katkımız olursa biz üretenden daha mutlu oluruz.
  EKİZ FİDANCILIK

KAPARİ NEDİR ?

Ülkemizde değişik bölgelerde, gebere otu, gebre, yılan karpuzu ve Keper gibi değişik isimlerde bilinen Kapari, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde doğal olarak yetişen, çalımsı, dikenli ve çok yıllık bir bitkidir. 

Ekonomİk ömrü ortalama 25–30 yıldır

Doğadan ve uygun şartlarda çeyrek asır ticari olarak kullanılmakta ve üreticisine ekonomik girdi sağlamaktadır.

ÜLKEMİZDEKİ TÜRLERİ

Türkiye’de, Çalı ve dik görünümünde olan Capparis ovato, ve yayılıcı olan Capparis spinosa olmak üzere iki türü mevcuttur

HASAT SÜRESİ GENİŞTİR

Toplanması Haziran-Eylül ayları arasında yapılmaktadır.

REFERANSLARIMIZ

Prof. Dr. Hüseyin KOÇ
G.O.P.Üniversitesi Ziraat Fak.
Yrdç.Doç.Dr.Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fak.
Denizli Tarım İl Müdürlüğü
Karabük Belediyesi
Kurtsuyu Elektrik Üretim A.Ş.Kadıköy /İstanbul
Hilvan İlçe Tarım Müdürlüğü Şanlıurfa

KAPARİ NEDİR

KAPARİ Güneş seven,sıcak bölge bitkisi olarak bilinen ancak 1200 rakımlarda bile yetişebilen kapari(gebere), yurdumuza önemli miktarda döviz getiren bir bitkidir. Yaz aylarında, atıl işgücünün değerlendirilmesi yönüyle işsizliği azaltması ve toplayıcılarına yeterli gelir sağlaması büyük avantajdır.

EREZYONLA MÜCADELEDE KAPARİ/

Çok yıllık derin köklü ve yayılıcı özelliği ile iyi bir erozyon kontrol bitkisidir.Bu bitki, yurdumuzun uygun bölgelerinde, erozyona tabi yerlerde, tarımı yapılabilir.

EKİM ALANLARI/

normal kültür bitkisinin yetişmediği ya da ekonomik gelir elde edilemeyen güneye meyilli arazilerde yetiştirilerek daha çok döviz geliri sağlanıp, işsizlik kısmen önlenebilir.

TOHUMDAN HASATA/

Gebere yetiştiriciliği mutlaka tohumla üretilen fidanlarla yapılmalıdır. Doğadan sökülerek yapılan yetiştiricilik başarılı olmadığı gibi doğanın dengesini de bozmaktadır.

/PEYSAJDA KAPARİ

Son yıllarda çevre düzenlemede ve karayolları kenarlarında toprak kaymalarını önlemek, yeşil bitki örtüsü oluşturmak amacıylada dikim alanları artmıştır.

/KAPARİ FİDANI TEMİNİ

Siparişleriniz için iletişim adresimizden bize ulaştığınızda yurdumuzun her yerine anlaşmalı olduğumuz kargo ile en ekonomik taşıma bedeli karışığında 24 saat ile 48 saat arasında teslim edilir. Ambalajlarımız 100 adetlik demetler şeklinde olup öncelikle büyük boy naylon ambalajlara ıslak kâğıtlar arasında sarılıp daha sonra darbe görmeyecek şekilde paketlenerek sizlere ulaştırılır.5000 ve üzeri siparişleriniz toptan olduğundan fiyatta kolaylık sağlanır.

KAPARİNİN İKLİM İSTEĞİ

   Kapari Akdeniz ikliminin doğal bitkisi olup iklimin hâkim olduğu ülkelerde 1200 rakıma kadar birçok yerde kendiliğinden yetiştiğini görmek mümkündür. Toprak derinliği iyi olan yıllık yağış miktarı 600 mm.nin üstünde olan ve kışları -15 c.dereceden daha soğuk olmayan bölgeler kapari tarımı için uygundur.
    Sahil şeridinde Capari Ovata çeşidine daha çok rastlanır. Rakım yükseldikçe Capari Sipinosa yaygınlaşır. Tomurcukları değerlendirilen Pazar değeri olan ve üretimi yapılmaya çalışılan Capari Sipinosadır. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Marmara ikliminin hüküm sürdüğü her yerde kıraçta dahi kendiliğinden çıkan kaparilere rastlamak mümkündür.
   İç Anadolu’da ise Çorum’un Osmancık ve Dodurga ilçelerinde de kendiliğinden mevcut kapari alanları olduğu gibi kültüre alınan sahalar da mevcuttur. Erzurum İspir’de, Artvin Yusufeli’nde ve Güneydoğu illerinin tamamında her yörede mevcuttur.

KAPARİ FOTOĞRAFLARI

Kapari Resim Galerisi

KAPARİNİN PAZAR DURUMU

90 lı yıllarda başlayan beslenmedeki arayışlar ve insanların kendi sağlıkları için arayış içine girmeleri neticesinde gıda maddeleri üzerinde çalışmalar fazla önem kazanmıştır. İlaç, parfümeri ve gıda sektöründe bitkisel ürünlere olan talep sürekli olarak artış göstermektedir. Kapari yeterli ve dengeli beslenmede vitamin ve mineral maddelerin bitkisel ürünlerden sağlanması konusunda ön plana çıkmıştır.


Ülkemizde değişik bölgelerde, gebere otu, gebre, yılan karpuzu ve Keper gibi değişik isimlerde bilinen Kapari, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde doğal olarak yetişen, çalımsı, dikenli ve çok yıllık bir bitkidir. Ekonomik ömrü ortalama 25–30 yıl olup, doğadan toplanması Haziran-Eylül aylarında yapılmaktadır. Türkiye’de, Çalı ve dik görünümünde olan Capparis ovato, ve yayılıcı olan Capparis spinosa olmak üzere iki türü mevcuttur. Ayrıca ürün kalitesi yönünden 3 grup ürün vardır.

Bunlar; 1-Ege ürünü 2- Akdeniz ürünü 3- Güneydoğu ürünü olarak adlandırılır.

Toprak istekleri bakımından seçici olmaması, fakir ve kireçli yerlerde, taşlık, kayalık, toprak miktarı az olan arazilerde yetişebilmesi, kurağa dayanıklılığı, tarım dışı olarak kabul edilen bu alanların ekonomik olarak değerlendirilmesinde, kapariyi oldukça uygun bir bitki konumuna getirmektedir.

Ayrıca, çok yıllık derin köklü ve yayılıcı özelliği ile iyi bir erozyon kontrol bitkisidir. Kapari her şeyi ile değerli bir bitkidir. Dal uçları, tomurcukları ve karpuzcukları (meyveleri) gıda sektöründe, yaprakları, sertleşmiş dalları, kökleri de ilaç, boya ve kozmetik sanayinde değerlendirilmektedir.

Türkiye’de fazla bir tüketim alışkanlığı olmayan kaparinin son yıllarda ihracatının, dolayısıyla ekonomik öneminin arttığı dikkati çekmektedir. Başta İspanya olmak üzere Batı ülkelerinin çoğu kaparinin alıcısıdır. Ülkemizde de ilk sırada İzmir olmak üzere İstanbul, Bursa, Gaziantep, Denizli, Antalya ve Mersin’den çeşitli firmalar ihracat yapmaktadır. Ülkemizde yılda ortalama 4000-5000 ton arasında kapari ihracatı gerçekleşmektedir.

Toplanan tomurcukların iç piyasadaki tüketimi yok denecek kadar azdır. İç piyasalarda sadece bazı büyük süper marketlerin vitrinlerinde görülmekte olup, ayrıca yabancılara hizmet veren büyük otellerde de tüketimin artışı gözlenmektedir. Öte yandan, tamamına yakını ihraç edilen kapari önemli bir döviz geliri sağlamaktadır. İzmir’de ikisi İspanyol olmak üzere 4 ihracatçı firma bulunmaktadır. Bu firmaların örgütlediği toplayıcıların, oluşturulan toplama birimlerine getirdikleri doğadan toplanan kapari tomurcukları ya yerli gıda üreticilerine ya da ihracatçı firmalara satılmaktadır. Burada, firma eksperleri toplandığı yöreye, kalibresine ve kalitesine göre fiyat belirlemektedir. Doğadan toplanan tomurcuklar dış Pazar talebine bağlı olarak, çaplarına göre 6 grupta toplanır.

Bunlar;
7 mm (1 numara) 
7-8 mm (2 numara) 
8-9 mm (3 numara)
9-10 mm (4 numara)
11-13 mm (5 numara)
13-14 mm (6 numara) olup, en kıymetlisi 1 numara olandır.

Bu merkezlerde kapari tomurcukları %20’lik tuzlu suda salamura edildikten sonra asıl işleme merkezlerine gönderilir. Burada işlendikten sonra söz konusu firmalar tarafından ihraç edilirler. Güneşi seven, sıcak bölge bitkisi olarak bilinen kapari, yaz aylarında atıl işgücünün değerlendirilmesi yönüyle işsizliği azaltması ve toplayıcılarına yeterli gelir sağlamasıyla oldukça avantajlıdır. Ayrıca diğer kültür bitkilerinin yetişmediği ya da ekonomik gelir elde edilemeyen alanların verimli bir şekilde kullanımını sağlamış olur. Kapari gıda sektöründeki önemi kadar erozyonu önlemede de büyük önem kazanmıştır. Arizonada kökleri 40 metreye indiği tespit edilmiştir. Özellikle karayolları şevlerinde toprak kaymalarını önlemede ve yeşil örtü oluşmasında kapari bitkisinin yerini dolduracak başka bir bitki yoktur.

KAPARİ TARIMI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde doğal olarak yetişebilen dik veya yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir. Erozyonu önlemek için dağlık ve eğimli yörelerde tarımı yapılmaktadır. Zeytin ve badem alanlarında ara tarımı şeklinde yetiştiriciliği yapılabilir. Çok yıllık bir bitkidir. 25-30 yıl tarlada kalabilir.

1.yıl kök başına verim: 0.2 KG
2.yıl kök başına verim: 2 KG
3.yıl kök başına verim: 3 KG
4.yıl kök başına verim: 5 KG
5.yıl kök başına verim: 7 KG
6.yıl kök başına verim: 8 KG
7.yıl ve sonraki yıllar kök başına verim: 8-10 KG

Kapari Fide Dikimi
Kapari dikilecek araziler sonbaharda derin olarak sürülüp işlenmelidir. Havalar müsait olursa fideler kasım sonundan itibaren sökülüp tarlaya dikilebilir. Kapari dikilecek çukurlar 40cm. Derinliğinde ve 30-40cm. Genişliğinde kazılıp dibine üstten çıkan organik maddece zengin toprak konulduktan sonra dikim yapılır. Dikimden sonra fidelerin üzeri toprakla kümbet şeklinde örtülüp etrafı çanak şeklinde açılarak aşağıdaki şekildeki gibi can suyu verilmelidir. Dikim mesafesi 2X2m. Veya 2X2.5 m. olmalıdır. Dikim nisan sonuna kadar bitirilmelidir.

İklİm ve Toprak İsteklerİ:/

Fosfor, potasyum ve kalsiyumca zengin kalkerli ve killi topraklardan hoşlanır. Sıcaktan ve güneşten hoşlandığı için güneye bakan yamaçlarda daha iyi gelişir.

KAPARİ BAKIMI/

Fideler tarlaya dikildikten sonra ot alma ve çapalama işlemlerine devam edilmelidir. Yaz ayları çok kurak geçerse birinci yılındaki fidelere mutlaka su verilmelidir. Ayrıca imkân var ise kaparinin kurak geçen yaz aylarında sulanması faydalı olur. Sulama esnasında suyun gövdeye temas etmemesine özen gösterilmelidir. Kasım ayında bitki yapraklarını dökmeye başlar. Aralık ayında dallar dipten 3-5 cm.den kesilerek eski sürgünler bitkiden uzaklaştırılır.

/KAPARİ HASATI

Usulüne göre dikilen ve bakımı iyi yapılan fideler aynı yaz 1m.ye kadar sürgün verebilir. Bu sürgünlerden 40-50 kadar çiçek tomurcuğu alınabilir. Gelişmiş bir kapari 10 kg. kadar tomurcuk verebilir. Haziran ayından itibaren tomurcukların toplanmasına başlanır. Tomurcukların kalitesi boyutlarına göre değişir. Tomurcuk çapları 5mm. ve altı, 5-7mm., 9-11mm.ve 11-13mm. olarak ayrılır. En yüksek fiyata satılanlar 5mm. ve altı olanlardır. Toplanan tomurcuklar %20’lik tuzlu suda muhafaza edilir. Fidanların yıllar itibariyle verimi aşağıda belirtilmiştir:

KAMİL OKYAZ

1961 Denizli Serinhisar Doğumluyum.1977 Tarım meslek Lisesi ve 1991 MYO Mezunuyum. 1978–2006 yılları arası Tarım Bakanlığının İl ve İlçe müdürlüklerinde çalıştım.
2006 yılında 28 yıllık resmi hizmetimi noktalayıp emekli oldum. Hizmetimin son 11 Yılını Denizli Tarım İl Müdürlüğünde Tıbbi Ve Itri Bitkiler Konu Sorumlusu Olarak görev yaptım.
Şimdi, sertifikalı meyve fidanı üretimi ile ilgileniyorum: bunun yanında Kapari Fidanı da üretiyorum.

KAPARİ FİDANI SATIŞ VE TEMİNİ

Siparişleriniz için iletişim adresimizden bize ulaştığınızda yurdumuzun her yerine anlaşmalı olduğumuz kargo ile en ekonomik taşıma bedeli karışığında 24 saat ile 48 saat arasında teslim edilir. Ambalajlarımız 100 adetlik demetler şeklinde olup öncelikle büyük boy naylon ambalajlara ıslak kâğıtlar arasında sarılıp daha sonra darbe görmeyecek şekilde paketlenerek sizlere ulaştırılır.5000 ve üzeri siparişleriniz toptan olduğundan fiyatta kolaylık sağlanır.

Kapari Fidan Temininde Kalite ve Güven

Kapari Fidanı Taleplerinizi Yurdun Her Yerine Kargo İle Gönderilir

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KAMİL OKYAZ
kamilokyaz@hotmail.com
info@kaparifidan.com
GSM: 0 533 346 29 53
TEL :0 258 212 00 87
DENİZLİ
www.ekizfidancilik.com