KAPARİ TARIMI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde doğal olarak yetişebilen dik veya yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir. Erozyonu önlemek için dağlık ve eğimli yörelerde tarımı yapılmaktadır. Zeytin ve badem alanlarında ara tarımı şeklinde yetiştiriciliği yapılabilir. Çok yıllık bir bitkidir. 25-30 yıl tarlada kalabilir.

  • 1.yıl kök başına verim: 0.2 KG
  • 2.yıl kök başına verim: 2 KG
  • 3.yıl kök başına verim: 3 KG
  • 4.yıl kök başına verim: 5 KG
  • 5.yıl kök başına verim: 7 KG
  • 6.yıl kök başına verim: 8 KG
  • 7.yıl ve sonraki yıllar kök başına verim: 8-10 KG

KAPARİ FİDE DİKİMİ

Kapari dikilecek araziler sonbaharda derin olarak sürülüp işlenmelidir. Havalar müsait olursa fideler kasım sonundan itibaren sökülüp tarlaya dikilebilir. Kapari dikilecek çukurlar 40cm. Derinliğinde ve 30-40cm. Genişliğinde kazılıp dibine üstten çıkan organik maddece zengin toprak konulduktan sonra dikim yapılır. Dikimden sonra fidelerin üzeri toprakla kümbet şeklinde örtülüp etrafı çanak şeklinde açılarak aşağıdaki şekildeki gibi can suyu verilmelidir. Dikim mesafesi 2X2m. Veya 2X2.5 m. olmalıdır. Dikim nisan sonuna kadar bitirilmelidir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

Fosfor, potasyum ve kalsiyumca zengin kalkerli ve killi topraklardan hoşlanır. Sıcaktan ve güneşten hoşlandığı için güneye bakan yamaçlarda daha iyi gelişir.

KAPARİ BAKIMI

Fideler tarlaya dikildikten sonra ot alma ve çapalama işlemlerine devam edilmelidir. Yaz ayları çok kurak geçerse birinci yılındaki fidelere mutlaka su verilmelidir. Ayrıca imkân var ise kaparinin kurak geçen yaz aylarında sulanması faydalı olur. Sulama esnasında suyun gövdeye temas etmemesine özen gösterilmelidir. Kasım ayında bitki yapraklarını dökmeye başlar. Aralık ayında dallar dipten 3-5 cm.den kesilerek eski sürgünler bitkiden uzaklaştırılır.

KAPARİ HASATI

Usulüne göre dikilen ve bakımı iyi yapılan fideler aynı yaz 1m.ye kadar sürgün verebilir. Bu sürgünlerden 40-50 kadar çiçek tomurcuğu alınabilir. Gelişmiş bir kapari 10 kg. kadar tomurcuk verebilir. Haziran ayından itibaren tomurcukların toplanmasına başlanır. Tomurcukların kalitesi boyutlarına göre değişir. Tomurcuk çapları 5mm. ve altı, 5-7mm., 9-11mm.ve 11-13mm. olarak ayrılır. En yüksek fiyata satılanlar 5mm. ve altı olanlardır. Toplanan tomurcuklar %20’lik tuzlu suda muhafaza edilir. Fidanların yıllar itibariyle verimi aşağıda belirtilmiştir:

--%>